Forretnings ide

Hensikten med virksomheten er å utvikle, prosjektere, produsere, markedsføre og distribuere NorAcon adkomst systemer. NorAcon ønsker å være den foretrukne leverandør i "high-end" delen av de markeder bedriften går inn i.

Produktspekteret skal utvikles, fornyes og vokse i henhold til de skiftende behov som oppstår i markedet. Hovedmålet er å oppnå en kontrollert vekst. Gjennom dette skal bedriften videreføres som en trygg og solid arbeidsplass for de ansatte såvel som en god partner for bedriftens kunder og leverandører.

NorAcon skal fortsette som en leverandør av lette adkomstsystemer. 

I tillegg skal det utvikles "spin-off" produkter som kan åpne nye markeder i fremtiden.

Distribusjonen skal foregå direkte (eller via egeneide kontorer) i Norge, og via distributører i utlandet.

Det er et mål å utvide eksporten til flere land.