NP21 Monorail

NP21 monorailsystemet består at en spesiell aluminiumsprofil. Inne i denne profilen løper ulike løpekatter som igjen kan bære en adkomstplattform.

Skinne profilen er utstyrt med skjøtepinner, endestopper og passende festemateriell.

Skinne profilen er festet til veggen med en egnet konsoll. Konsollen er festet til fasaden eller til tak konstruksjonen. 

Hver løpekatt kan løfte opp til 600 kilo. Maksimal avstand mellom brakettene er normalt 4,8 meter, men større avstand kan tillates dersom skinnen forsterkes..

Eksempler på ulike adkomstplattformer som kan benyttes sammen med NP21 monorail:

  • hengestillas
  • traverserende plattform
  • traverserende stige
  • andre adkomstplattformer for fasade eller tak 

NP21 skinnen kan bare monteres horisontalt. Skinnen er den største skinnen i denne produkt familien som alle har den samme formen. NP21 skinnen kan benyttes sammen med NP04 skinnen.