Hengestillas Sky Climber

Et hengestillas er en arbeidsplattform som er koblet sammen med monorail skinnen.

Plattformen kan løfte personer og utstyr, og danner en stablil og trygg plattform for arbeid på fasaden. 

Hengestillasene kan ha et eller to opphengspunkter, og det kan levers i standard bredder fra 1,1 meter til 12 meter.

Sky Climber er en Belgisk produsent. De leverer stabil og god kvalitet, og firmaet har eksistert siden 1950. Et trygt og godt produkt.

 

Hengestillaser kan også spesialbygges i større lengder, og NorAcon har levert hengestillas på 24 x 4,5 meter. Ta kontakt med ditt behov.