Vedlikehold og sakkyndig kontroll

Alle adkomstssystemer må bli vedlikeholdt hvert år eller oftere dersom produsenten anbefaler dette. I tillegg så skal det gjennomføres en sakkyndig kontroll på adkomstsystemene en gang i året.

Vedlikehold og sakkyndig kontroll er helt nødvendig for å opprettholde sikkerheten og funksjonaliteten til systemene. 

Dersom det skulle skje en ulykke ved bruk av systemene, så er det byggets eier som er ansvarlig for sikkerheten. Om det avdekkes at vedlikehold og sakkyndig kontroll har uteblitt, så kan dette medføre konsekvenser for byggets eier.

Vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell.

Sakkyndig kontroll skal utføres av godkjent sakkyndig kontrollør.

NorAcon kan utføre både årlig vedlikehold samt utføre den sakkyndige kontroll. Bedriften har vært godkjent som sakkyndig kontrollør i mer enn 10 år. Vi kan utføre disse tjenester på NorAcon's egenproduserte systemer såvel som systemer levert av andre produsenter.

 

Vedlikehold:

Årlig vedlikehold kan inneholde:

- vedlikehold av alle komponenter

- reparere eller erstatte ødelagte eller skadede deler

- teste alle funksjoner

- visuell eller fysisk inspeksjon av alle monorail skinner og andre komponenter som ikke er blitt testet ved funksjonstest. 

Hvert 3. eller 5 år gjennomføres en vektbelastning av opphengssystemene. Ved å påføre overlast, så vil man avdekke eventuelle feil og mangler.

Etter vedlikehold og eventuell vektbelastningen så utstedes et sertifikat.

 

Sakkyndig kontroll:

Alle systemer gjennomgår en grundig inspeksjon.

Alle funksjoner testes.

Inspeksjonen resulterer i et sertifikat samt et kontroll merke som må fornyes hvert år.

Systemene skal ikke benyttes dersom kontroll merket har gått ut på dato.