Fallsikringssystemer

Ved arbeid i høyden skal arbeideren være sikret til enhver tid.

Risikoen for fall er alltid tilstede, og det er byggets eier som er ansvarlig for sikkerheten.

Alle bygg og anlegg skal derfor ha et egnet og tilstrekkelig fallsikringssystem kombinert med en fallsikringsstrategi.

På grunn av det strenge regelverk så har vi de seneste år opplevd en kraftig økning i etterspørselen etter fallsikringssystemer. 

Fallsikringssystemer omfatter en rekke ulike produkter, de mest vanlige er:

  • Skinne med løpekatt for personlig fallsikringssele som kan monteres på vertikale stiger
  • Sikringswire / skinne med løpekatt for for personlig fallsikringssele som kan monteres på horisontale og stigende tak.
  • Personlig verneutstyr som fallsikringsseler og lignende.

 

Ta kontakt så hjelper vi med å finne de løsninger som passer ditt bygg eller anlegg.

En del av produktene vil være tilgjengelig på vår Web shop.