Mast Climber

Mast Climber er en klatrende plattform som kan monteres frittstående eller hengende fra horisontale skinner.

Maskinen gir adkomst for vask og vedlikehold av bakenforliggende konstruksjon på et bygg.

Den kan også benyttes for adkomst fra et nivå til et annet, for eksempel opp til en gangbane.

Det er montert 4 slike maskiner på OSL Gardermoen i 2016.