To skinne vogn

To-skinnevognen kan brukes når ordinære monorail skinner ikke kan festes utenpå fasaden. To-skinnevognen vil være skjult bak gesimsen når det ikke er i bruk siden skinnesystemet denne kjører på er montert inne på taket.

To-skinnevognen kjører på paralelle skinner som er montert på konsoller. 

Maskinen har en løftearm som kan kjøres inn og ut eller behov.

Normal benyttes vognen til å løfte hengestillas.

TRT-400 er for hengestillas med 2 opphengspunkter

RT01E er for hengestillas med 1 opphengspunkt

To-skinnevognen kan leveres i 3 ulike versjoner:

  • elektrisk sideveis kjøring + elektrisk bom
  • elektrisk sideveis kjøring + manuell bom
  • manuell sideveis kjøring + manuell bom

 

To-skinnevognen kan også leveres for klatrende skinnestrekk.