Miljø og kvalitet

Norge er et av verdens ledende land når det gjelder kampen mot utslipp av klimagasser.

NorAcon er en sterk støttespiller til denne kampen, og bedriften har gjort en rekke tiltak for å bidra til at utslippene i forbindelse med den daglige driften er så lave som mulig.

I bland mye annet, så kan det nevnes at:

  • mer enn 50 % av de aluminiumsprofiler som kjøpes inn er fra resirkulert aluminium.
  • 90% av alt berabeidet stål som kjøpes inn er fra resirkulert stål.
  • Den nybygde fabrikken er tilkoblet fjernvarmeanlegg som leverer miljøvennlig oppvarming. Bygget er oppført i henhold til de strengeste krav for isolasjonsevne og varmetap.
  • 50 % av de ansatte kjører elektriske biler til og fra jobb.
  • Sveising med tilhørende avgasser er redusert til et minimum.
  • Den nye fabrikken ligger tett på E6 og distribusjonssentra, slik at unødig transport kan unngås.