Opplæring bruk av adkomstsystem

Alle brukere av adkomstsystemer og fallsikringsutstyr ute på bygg må man ha kvalifisert opplæring i bruk av det enkelte system.

Dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten til brukeren.

NorAcon AS er kvalifisert til å utføre denne opplæringen.

Etter fullført opplæring så utstedes et deltakerbevis til alle som har deltatt i opplæringen.

Ta kontakt på telefon 66 99 56 50 for avtale.

Kurs holdes normalt ute på bygget, men det er også mulig å holde kurs i NorAcon's lokaler i Vestby oom ønskelig.

Det vises for øvrig til: 

Forskrift 1357 - gjeldende fra 01.03.2013:

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr.

§ 10-1. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

 § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr 

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.