Atech A18

Denne takmaskinen har "multi - rotasjons funksjon". Den kan altså rotere uavhengig i flere ledd på løftearmen. Dette gir en ekstrem fleksibilitet. Maskinen kan løfte ut 50 meter, og den kan løfte opp 450 meter.