NP05 and NP33 monorailsystem

NP05 og NP33 skinnene blir normalt brukt som løpebane for traverserende stiger og plattformer.

De har veldig lav vekt (mindre enn 3 kilo per meter), og de kan festes til diverse standard glass system.

NP05 skinnen har 2 boltespor, mens NP33 skinnen har 1 boltespor.

Begge skinnene kan rullebøyes og bøyes slik at de passe hvert enkelt bygg.