Adkomstsystem for skip og offshore

Adkomstsystemer er ofte installert på skip og andre offshore installasjoner.

Behovet for adkomst er ofte tilstede:

  • ved arbeid i lasterom, ballast tanker etc.
  • ved vask og vedlikehold av utvendige flater
  • ved behov for adkomst til containere på container skip.

Alle maskiner er konstruert for bruk under krevende offshore værforhold og alle materialer, komponenter og legeringer er valgt for å fungere godt og lenge under slike forhold.