Utleie adkomst systemer

NorAcon har en flåte av utleieutstyr som kan leies ut. Denne befinner seg normalt ved fabrikken i Vestby.

Mange bygg i Norge har bare monorail system med løpekatt fast montert, og de leier hengestillas og annet utstyr fra NorAcon.

Ofte vil utbyggere ønske å benytte utliggere og hengestillas for adkomst i byggeprosessen.

Ta kontakt på telefon 66 99 56 50, så finner vi en løsning for dere.

Blandt annet, finnes det et stort utvalg av:

- hengestillas - alle størrelser

- utriggere og motvekter

- wirer og toppstopp plater

- strømkabler

- sikkerhets systemer