NP06 monorailsystem

NP06 skinnen blir som regel brukt som løpebane for store traverserende stiger og plattformer. De har allikevel lav vekt (6 kilo per meter).

NP06 skinnen kan rullebøyes.