Hengestillas Power Climber

Et hengestillas er en arbeidsplattform som er koblet sammen med monorail skinnen.

Plattformen kan løfte personer og utstyr, og danner en stablil og trygg plattform for arbeid på fasaden. 

Hengestillasene kan ha et eller to opphengspunkter, og det kan levers i standard bredder fra 1,1 meter til 12 meter.

PowerClimber er en anerkjent produsent av hengestillaser som holder til i Belgia. De har levert kvalitetsprodukter i 30 år.