SecuRail Vertikal

SecuRail Vertikal sikringsskinnesystem.
I henhold til standard EN353-1:2008.
SecuRail vertikal systemet er konstruert for å være permanent installert på stiger eller andre vertikale installasjoner som piper, stolper, tårn etc. Systemet vil gi brukeren sikkerhet ved arbeid i høyden.
Brukeren kobler seg på sikringsskinnen med en glider av typen "VIA 4". Denne glideren kan bevege seg fritt langs sikringsskinnen. Glideren er utstyrt med en støtdemper og en karabinkrok.


Fordeler:
  • kan installeres på en eksisterende stige
  • skinnen kan fungere som en skinne ved å sette på utfellbare trinn
  • lav kostnad
  • reduserer installasjonstiden
  • bygger lite ut fra stigen
  • god estetikk
  • kan benyttes offshore uten korrosjon

 Applikasjoner:

  • vedlikehold av fasader og tak