Atech A25

Denne avanserte takmaskinen er konstruert for de største og høyeste byggene.
Maskinen kan rekke ut 50 meter, og den kan løfte 450 meter.
Maskinen kan monteres på en skinnebane slik som de andre takmaskinene. Den kan også monteres på en vertikal teleskopisk mast, som igjen er skjult inne i bygget. På denne måten er maskinen kun synlig når den er i bruk.
Maskinen blir normalt spesialkonstruert i henhold til det enkelte bygg og behov.