CT-400 klatrende løpekatt for NP04 og NP21

Løpekatten med navn CT-400 kan kjøre elektrisk opp og ned hellende skinnestrekk.

Elektrisk løpekatt med 400 kg kapasitet.

 Løpekatten kan kjøre horisontalt og med en begrenset stigning.

Den nye Oslo lufthavn Gardermoen er dekket med CT-400 løpekatter.

Løpekatten har SEW kvalitetsmotorer. Både 230 V og 400 V er mulig.